Kinderfysiotherapie

Reguliere
zitting

€ 50,00

Toeslag
uitbehandeling

€ 18,00

kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, gericht op baby’s, kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid aan te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te kunnen voldoen. Veel meer dan bij volwassenen hebben we bij kinderen te maken met een voortdurende verandering van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen dan ook om een eigen specifieke benaderingswijze.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut ( sinds 2006 ook zonder verwijzing), wordt er een intake uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Verder vindt er een observatie en onderzoek plaats, om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen.
Hierna worden de bevindingen met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer besproken en wordt er zonodig een behandelplan opgesteld.

De kinderfysiotherapeutische behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind spelenderwijs te stimuleren. Dit zal gebeuren aan de hand van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke ruimte, met aan het kind aangepaste instructies.
Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit geldt met name voor baby’s van 0-2 jaar en voor kinderen met ernstige aandoeningen.

Indicaties kinderfysiotherapie

Baby's & peuters (0 - 4 jaar)

Kinderen & jeugdigen (4 - 18 jaar)

Plagiocephalie & Plagiocephalometrie

Sinds het advies om baby’s op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Pasgeboren baby’s kunnen het hoofdje nog niet zo goed in het midden houden en zullen dus vaak naar één kant gaan liggen met het hoofdje. Hierdoor ontstaat er een voorkeurshouding en kan een afplatting van de schedel ontstaan (plagiocephalie). Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten, is de plagiocephalometrie.

Wat is plagiocephalometrie?

Het is een valide en betrouwbare meetmethode (ontwikkelt door Dr. L. van Vlimmeren), om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen. Met behulp van deze meetmethode wordt vastgesteld of verdere behandeling noodzakelijk is. Verder kan de vooruitgang of eventueel de achteruitgang door de meting vastgelegd worden.

De meting wordt uitgevoerd bij aanvang van de kinderfysiotherapeutische behandeling ( leeftijd 2-3 maanden ) en vervolgens wordt er een vervolgmeting gedaan bij de leeftijd van 5 maanden. Deze vervolgmeting wordt gedaan om vast te stellen of er een indicatie voor helmredressie is en om de kinderfysiotherapeutische behandeling te evalueren.

Hoe wordt de meting gedaan?

Het meten wordt gedaan door het aanbrengen van een thermoplast bandje om het hoofd, dat zacht en warm aanvoelt. Het bandje wordt binnen 4 a 5 minuten hard en wordt vervolgens van het hoofd afgenomen. Nadat het bandje hard is geworden behoud het de exacte vorm van de schedel. Daarna worden er een aantal berekeningen uitgevoerd, om de ernst van de afplatting te meten en in cijfers uit te drukken. De meting is niet pijnlijk voor de baby.