Onze procedure & huisregels

procedure

Procedure

Na verwijzing door huisarts of specialist, zal een uitgebreide intake en onderzoek plaatsvinden, om uw probleem goed in kaart te brengen.

Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om zonder verwijzing in behandeling te komen (DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Uw fysiotherapeut zal dan eerst een screening doen, om vast te stellen of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Uw huisarts wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld dat fysiotherapie kan plaatsvinden. Indien er redenen zijn waardoor fysiotherapie niet verstandig is, dan zal de behandelaar u alsnog doorverwijzen naar de huisarts.

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en in overleg wordt een behandelplan opgesteld. Aan het eind van de behandelreeks wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, waarin wij het resultaat van de behandeling mededelen.

huisregels

 • Wij beschikken over voldoende parkeerplaatsen en enkele invaliden-parkeerplaatsen.
 • Bij ons mag uiteraard niet gerookt worden.
 • Gelieve mobiele telefoon thuis te laten (of uit te schakelen).
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Bij geplande afwezigheid (vakantie/cursus) van de fysiotherapeut wordt bekeken of de overname van de behandeling door een collega mogelijk is.
 • Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, dan bellen wij u op om uw afspraak te verzetten.
 • Gelieve wijzigingen van adres, verzekering e.d. tijdig aan ons doorgeven.
 • Wij zijn aangesloten bij het KNGF en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij waarborgen uw privacy, hebben geheimhoudingsplicht en u heeft recht tot inzage van uw dossier.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen.
 • Bij eventuele klachten over uw behandeling of andere zaken, gaan wij ervan uit dat u dat aan ons vertelt (dit kan ook via e-mail). Wij zullen uw klacht zo goed mogelijk en in vertrouwen proberen op te lossen. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht indienen bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

 • Uiteraard hopen wij, dat u tevreden bent over onze wijze van behandelen en vertrouwen op een prettige samenwerking met u.