Hart- vaat- en longfysio

In onze praktijk zijn we gespecialiseerd in het behandelen van hart- vaat- en longziekten. Deze ziekten kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks leven. Met uw fysiotherapeut werkt u aan persoonlijke doelen zodat de kwaliteit van leven toeneemt. Dit vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak. Wij zijn als praktijk aangesloten bij Chronisch Zorgnet en werken samen met o.a. diëtetiek, podotherapie, ergotherapie en logopedie.

Bij de behandeling staan leefstijlverandering, conditie- en spierkrachtverbetering, ademhaling, omgaan met klachten / angsten en een actieve houding centraal.  Het behandeltraject is op maat gemaakt en kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

oefeningen voor longfysio

Longziekten

Er vallen meerdere ziekten onder longziekten zoals Longfibrose, Covid, Astma en COPD.

De meest voorkomende longziekte is COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Het is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis
    De bronchiën zijn langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem
    Een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn:
chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Wat is perifeer arterieel vaatlijden?

Bij perifeer arterieel vaatlijden, ook wel bekend als etalagebenen, is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn.

De vernauwing in de slagaders wordt veroorzaakt door slagaderverkalking die zich niet beperkt tot de slagaders in de benen. Slagaderverkalking is een langzaam proces van ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand. Hierdoor wordt de vaatwand nauwer en stugger. Door het geleidelijke verloop van slagaderverkalking krijgen de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van.
Factoren die de kans op perifeer arterieel vaatlijden vergroten en de aandoening sneller doen verergeren zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht.

Wat is coronair lijden?

Bij coronair lijden heeft een patiënt hartklachten als gevolg van vernauwingen in de kransslagaders, de slagaders die het hart van zuurstof voorzien. Bij inspanning vraagt het hart om meer zuurstof dan de kransslagaderen naar het hart kunnen transporteren, wat kan leiden tot pijn of druk op de borst of in een ernstig geval een hartaanval.

De vernauwingen van de slagaders zijn veelal het gevolg van aderverkalking. Aderverkalking is een langzaam proces van ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand dat de vaatwand nauwer maakt. Het proces van aderverkalking vindt in het hele lichaam plaats.

Factoren die de kans op aderverkalking vergroten zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Veel van deze factoren zijn te beïnvloeden met leefstijl.