Onze klachten-procedure

Wat te doen bij klachten

Bij eventuele klachten over uw behandeling en/of behandelaar, gaan wij ervan uit dat u dat aan ons vertelt. Allereerst adviseren wij u dit bij de desbetreffende therapeut of praktijkhouder kenbaar te maken. Vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, kunt u ook een familielid of vertrouwenspersoon meenemen. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij Zorgbelang.

Met ingang van 1 Januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen. Wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deze Stichting draagt zorg voor de klachten en geschillenregeling. Daarnaast zijn we onderhevig aan het tuchtrecht reguliere en complementaire zorg (TCZ).

Wij zullen uw klacht zo goed mogelijk en in vertrouwen proberen op te lossen. Mocht dit naar tevredenheid lukken, kunt u uw klacht indienen bij: 

Uiteraard hopen wij dat u tevreden bent over onze werkwijze en vertrouwen op een prettige samenwerking met u.