Valpreventie

valpreventie

Letsel door een val is beter te voorkomen dan te genezen door valpreventie

Echter is een val niet altijd te voorkomen. Zo blijkt uit onderzoek dat van alle 65 plussers 30% minimaal 1x per jaar valt. Bij mensen boven de 80 jaar is dit 50%.

Op latere leeftijd vallen heeft vaak grote gevolgen. Breuken en (hersen)letsel komen helaas veel voor, hetgeen weer kan leiden tot een ziekenhuisopname of zelfs een tijdelijke of permanent verblijf in een verpleeghuis. U wilt toch ook het liefst thuis blijven wonen.

Daarnaast ontstaat na een valincident ook de angst om opnieuw te vallen, waardoor men vaak minder gaat bewegen en meer geestelijke en lichamelijke problemen kunnen ontstaan. Het is daarom belangrijk om vallen zoveel mogelijk te voorkomen en het valrisico te verkleinen.

Wij geven in samenwerking met Menswel en Gemeente Echt-Susteren valtrainingen in de Bandert in Echt. Om deel te kunnen nemen aan deze valtraining, moet u allereerst een valrisicotest doen. Deze bestaat uit een eenvoudige vragenlijst en een korte looptest. Aan de hand van de antwoorden en uitkomst uit de looptest kunnen wij bepalen of u een laag, matig of hoog valrisico heeft. Daarnaast dient u minimaal 15 minuten zonder hulpmiddel te kunnen lopen. Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag u deelnemen aan de valtraining. De officiële naam van deze valpreventie cursus is VALLEN VERLEDEN TIJD. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 1,5 uur, verdeeld over 5 weken, dus 2x per week 1,5 uur.

Het weekprogramma bestaat uit een hindernisbaan, waarbij op veilige wijze geoefend wordt met allerlei valgevaarlijke situaties in het dagelijks leven. Verder wordt er door middel van sport en spel aandacht besteedt aan spierkracht en coördinatie. Ook leert u bepaalde valtechnieken inclusief het weer overeind komen na een val. Daarnaast ontvangt u ook informatie over sport- en beweegmogelijkheden na afloop van de valtraining.

De groepsgrootte is 10 personen en de lessen worden gegeven door een van onze fysiotherapeuten die hiervoor speciaal is opgeleid, ondersteund door een assistent. De deelname aan de training is gratis. U moet zelf zorgen voor gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen of schoenen met een witte of lichte zool!

De trainingen vinden plaats in de sporthal In de Bandert, Bandertlaan 7 Echt.

Komt u in aanmerking voor deelname aan de valtraining en wilt u deelnemen? Vul dan het bijgevoegde formulier in en lever dat in bij onze praktijk.

Aanmeldformulier