Revalidatie

Revalidatie is een belangrijk onderdeel van ons werk en helpt patiënten om te herstellen en hun functionele capaciteiten te verbeteren na een blessure of een operatie.

Om hun specifieke doelen te bereiken, werken wij nauw samen met onze revalidanten.

Revalidatie voor- en na een operatie

Een revalidatie traject bestaat altijd uit meerdere fasen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de patiënt. Als je een operatie moet ondergaan, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een knie of heupprothese, is het vaak handig om het revalidatietraject al te beginnen voordat deze plaats vindt. Hoe beter je de operatie in gaat, hoe sneller kan je ervan ook herstellen.

Na een operatie ligt de nadruk in de beginfase vaak op pijnbestrijding en het verminderen van zwelling. Naarmate het herstel vordert, wordt de focus verlegd naar het herwinnen van kracht en mobiliteit. Dit kan bestaan uit specifieke oefeningen, evenwichtsoefeningen en functionele training.

Revalidatie na een sportblessure

Als er sprake is van een revalidatie na een sportblessure is de fase van Return to Sport ook nog belangrijk. Want vaak zien we dat de pijn al afneemt en de functie verbetert, maar het sporten toch nog lastig is. In deze laatste fase wordt er dus gebruik gemaakt van sport specifieke trainingen, om de patiënt op zijn oude sport niveau terug te helpen.