NAH fysiotherapie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Jaarlijks worden ongeveer 140.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Bij NAH onderscheiden we hersenletsel door oorzaken van buitenaf; dit noemen we traumatisch hersenletsel. Hersenletsel door een aandoening of proces in het lichaam noemen we niet-traumatisch hersenletsel.

nah

Wat zijn de oorzaken?

Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident. Dat betekent: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

Andere veel voorkomende oorzaken:

  • TIA
  • Traumatisch hersenletsel
  • Hersentumoren
  • Contusio Cerebri
  • Meningitis
  • Zuurstoftekort

Hersenletsel verandert het leven van zowel getroffenen als diens omgeving  ingrijpend. Deze veranderingen werpen allerlei vragen op. Door gevolgen van het hersenletsel verandert er ook veel in het dagelijks leven. Men zal aanlopen tegen heel wat praktische vragen en problemen. In het gehele proces is er daarom niet alleen aandacht voor de betroffene maar kan ook diens omgeving bij ons terecht  met vragen of andere problemen.

NAH revalidatie

De revalidatie vindt veelal in een multidisciplinaire setting plaats. Wij werken dan veel met ergotherapie en logopedie samen om een behandeltraject zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Binnen de fysiotherapeutische revalidatie is er veel aandacht voor het verbeteren van fysieke aspecten zoals spierkracht, coördinatie, balans en mobiliteit. Tevens is er ook veel aandacht voor het mentale aspect zoals vermoeidheid, concentratie problemen, geheugen en emoties. Het revalidatie traject duurt meestal maanden tot soms jaren. Met regelmatige intervallen zullen behandeldoelen getoetst worden en waar nodig aangepast. Over het algemeen kan gesteld worden dat tijdens het eerste revalidatie jaar de kans op vooruitgang het grootste is.