Shockwave Therapie

Shockwave Therapie, Nu ook in Echt!

Shockwave therapie biedt uitkomst bij klachten zoals hielspoor, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. Door enkele behandelingen met shockwave therapie kunnen deze – vaak chronische – pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen.
Internationaal onderzoek toont aan dat deze therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de ruime ervaring die in Nederland reeds is opgedaan in vele fysiotherapiepraktijken. Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of andere vormen van therapie behandeld, zonder blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefs 85 %.
De shockwave behandeling
De fysiotherapeut voert een gedegen onderzoek uit. In sommige gevallen zal dit gaan door middel van echografie. De uitkomst van het onderzoek bepaalt of men in aanmerking komt voor shockwave behandeling.
De pijnlijke plaats wordt behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzetten (shockwave-pulsen). In gemiddeld 6 behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af.

Welke klachten worden behandeld?

  • chronische schouderklachten met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • chronische elleboogpijn (tennis/golferselleboog)
  • pijn aan knieschijf
  • chronische pijn aan de achillespees
  • hielpijn (hielspoor)

Wilt u weten of de shockwave therapie ook geschikt is voor uw pijn? Maak een afspraak bij Paramedisch centrum Echt, afdeling fysiotherapie, Houtstraat 34 G/Pastoor Cramerstraat 16 B te Echt. Tel. 0475-483092.

Voor meer informatie, ook voor andere paramedische klachten, kijk op www.paramedisch-centrum-echt.nl

0