Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon

U kunt bij ons terecht voor basis GGz. Dat betekent dat er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek. Dat zijn psychische problemen die niet complex zijn, meestal voor het eerst optreden en slechts een matige invloed hebben op het functioneren.

Indicaties

Een indicatie voor behandeling is als u, of uw kind, last heeft van angsten, somberheid, concentratieproblemen, contactproblemen, onzekerheid of onverwerkte ervaringen.

Behandelingenpsychologie2

De werkwijze van de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is gericht op het hier en nu. Het doel is om het evenwicht te herstellen en te zorgen dat u met de steun van uw omgeving weer verder kunt. Methodieken zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapeutische technieken en EMDR.
Meer informatie vindt u op www.tijchon.nl