Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs. Als deze ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht kunnen er bij u thuis of op school problemen ontstaan. Is dat bij uw kind het geval? Vraag dan advies aan de ge-
specialiseerde hulpverleners van het Kinder Paramedisch Centrum Echt. Zij stellen uw kind en zijn omgeving centraal en doen er alles aan om uw zoon of dochter weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Waar nodig schakelen zij snel met uw huisarts, jeugdarts en school.

Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut behandelt baby’s, kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van voorkeurshouding en/of schedelafplatting, vertraagde of afwijkende ontwikkeling met betrekking tot rennen, hinkelen, huppelen, springen, tenenlopen, billenschuiven, klimmen, gooien en vangen, onhandige en/of houterige motoriek, sportletsels, scoliose/houdingsproblemen, jeugdreuma, ADHD, Developmental Coördination Disorder en autisme. Door de behandeling van onze kinderfysiotherapeut wordt de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van een kindgerichte aanpak en met behulp van materialen in een kindvriendelijke ruimte. Als het nodig is, vindt de behandeling bij u thuis plaats.

Kinderergotherapie

Ondervindt uw kind problemen in zijn zelfstandigheid in de breedste zin van het woord? In dat geval kan onze ergotherapeut u helpen. Veel voorkomende problemen zijn o.a. moeite hebben met de fijne motoriek, leesbaar schrijven, knippen, mes en vork hanteren, knopen openen en sluiten, planmatig werken en concentreren in de klas. Wij zorgen voor begeleiding en advies bij de dagelijkse bezigheden die u, uw kind en school belangrijk vinden. Daarbij gaat het vaak om dingen die eigenlijk heel ‘normaal’ of ‘leuk’ zouden moeten zijn.

Kinderlogopedie

Uw kind communiceert de hele dag met u en met anderen. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal behoort tot het werk van de logopedist. Onze logopedist onderzoekt, behandelt en geeft advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar op het gebied van: stem (heesheid), spraak, taal, gehoor, eten en drinken, mondgedrag, vloeiend spreken (stotteren), ademhaling, lezen en spelling en zintuiglijke prikkelverwerking. Een specialisatie binnen ons vakgebied is de behandeling van dyslexie. Ook behandelen wij jonge kinderen met eet- en drinkproblemen (préverbale logopedie.) Een belangrijk onderdeel van ons werk is het geven van goede voorlichting en advies aan u als ouder, de school en overige hulpverleners.

Kinderpodotherapie

Een kindervoet kun je niet vergelijken met de voet van een volwassene. In de kinderjaren verandert de voet voortdurend. Wil of kan uw kind niet lang lopen, klaagt hij/zij over pijn aan de voeten/benen, of is er sprake van een afwijkende (teen)stand? Neem dan contact op met onze podotherapeut. Ook bij twijfel over het looppatroon, te snelle of afwijkende slijtage van schoenen en regelmatig ingroeien of ontstekingen aan teennagels kunt u met uw kind bij onze podotherapeut terecht. Met goede voorlichting, advies en/of behandeling kunnen wij veel klachten verhelpen.

Kinderdiëtetiek

Op elke leeftijd is goede voeding belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind, zowel lichamelijk als geestelijk. De diëtist adviseert en begeleidt ouder en kind bij alle vragen rondom voeding. Denk hierbij ook aan over- en ondergewicht, maag- en darmklachten en voedselallergieën.