U kunt bij ons in de praktijk terecht na verwijzing door een arts.

Ook bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om zonder verwijzing in behandeling te komen. Als u denkt dat er een medische reden is, die zonder tussenkomst van uw arts, met fysiotherapie behandeld kan worden kunt u bij ons terecht.

Uw fysiotherapeut zal dan eerst een screening doen, om vast te stellen of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Indien er redenen zijn waardoor fysiotherapie niet verstandig is, dan zal de behandelaar u alsnog doorverwijzen naar de huisarts.