In deze rubriek vindt u informatie over de afdeling fysiotherapie binnen ons centrum. Voor meer informatie kunt u ons bellen of vraag het ons persoonlijk.

Als u fysiotherapie nodig heeft, dan kunt u van ons het volgende verwachten.

Onze praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag voor spoedgevallen. Voor telefonische afspraken kunt u ’s ochtends contact opnemen met onze secretaresse.

Zij zal zo spoedig mogelijk een afspraak met u maken, uiteraard in overleg met de betreffende behandelaar.

Wat moet u meenemen:

 • De verwijzing van huisarts/specialist, indien van toepassing.
 • Een pasje van uw ziektekostenverzekering, i.v.m. uw polisnummer.
 • Paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Het is verstandig om zelf in uw polis na te kijken, hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wanneer behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen, brengen wij ze bij u in rekening. Onze tarieven kunt u vinden op de lijst in de wachtkamer en op onze website.

Belangrijk
Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een badlaken meebrengen. Bij gebruikmaking van de oefenzaal eventueel sportkleding.

Procedure
Na verwijzing door huisarts of specialist, zal een uitgebreide intake en onderzoek plaatsvinden, om uw probleem goed in kaart te brengen.

Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om zonder verwijzing in behandeling te komen (DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Uw fysiotherapeut zal dan eerst een screening doen, om vast te stellen of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Uw huisarts wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld dat fysiotherapie kan plaatsvinden. Indien er redenen zijn waardoor fysiotherapie niet verstandig is, dan zal de behandelaar u alsnog doorverwijzen naar de huisarts.

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en in overleg wordt een behandelplan opgesteld. Aan het eind van de behandelreeks wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, waarin wij het resultaat van de behandeling mededelen.

 Onze huisregels:

 • Wij beschikken over voldoende parkeerplaatsen en enkele invaliden-parkeerplaatsen.
 • Bij ons mag uiteraard niet gerookt worden.
 • Gelieve mobiele telefoon thuis te laten (of uit te schakelen).
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Bij geplande afwezigheid (vakantie/cursus) van de fysiotherapeut wordt bekeken of de overname van de behandeling door een collega medisch noodzakelijk is.
 • Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, dan bellen wij u op om uw afspraak te verzetten.
 • Gelieve wijzigingen van adres, verzekering e.d. tijdig aan ons doorgeven.
 • Wij zijn aangesloten bij het KNGF en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij waarborgen uw privacy, hebben geheimhoudingsplicht en u heeft recht tot inzage van uw dossier.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen.
 • Bij eventuele klachten over uw behandeling of andere zaken, gaan wij ervan uit dat u dat aan ons vertelt (dit kan ook via e-mail). Wij zullen uw klacht zo goed mogelijk en in vertrouwen proberen op te lossen.
 • Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht indienen bij: Stichting Keurmerk Fysiotherapie. www.keurmerkfysiotherapie.nl

Uiteraard hopen wij, dat u tevreden bent over onze wijze van behandelen en vertrouwen op een prettige samenwerking met u.