Belasting en belastbaarheid

Belasting is een bepaalde kracht die men op een structuur plaatst. Belastbaarheid is de mate waarin iets te belasten is. Neem als voorbeeld een aanhanger. Er wordt bij een aanhanger duidelijk aangegeven hoeveel kilogram gewicht geladen mag worden.

Blijft men onder deze waarde, dan zal de aanhanger hiervan geen schade ondervinden. Maar gaat men de aanhanger overbeladen, dan kan schade ontstaan, omdat deze aanhangwagen niet op dit gewicht gebouwd is. Voor het menselijk lichaam gelden dezelfde wetten. Ons lichaam kan een bepaalde belasting weerstaan, dus is belastbaar tot op zekere hoogte. Dit geldt voor sporten, werken, temperaturen, voeding, etc. Als wij deze principes door vertalen naar het hardlopen, dan zijn er dus duidelijke aanwijzingen hoe men moet trainen. Je mag de belasting nooit zo hoog maken, dat daarmee de belastbaarheid van het lichaam wordt overschreden. Bijvoorbeeld: een beginnende hardloper heeft een lage belastbaarheid en zal dus maar een gering aantal kilometers kunnen lopen ,zonder schade te ondergaan.

In mijn vorige artikel heb ik het gehad over dat de functie het orgaan vormt. Onze belastbaarheid is blijkbaar te verhogen door langzaam maar zeker de belasting (verantwoord) de verhogen. Hierop zijn eigenlijk alle trainingsprincipes en trainingsschema’s gebaseerd: langzaam toenemende belasting, waardoor de belastbaarheid toeneemt. Onze belastbaarheid is zelfs zodanig op te voeren, dat wij lange afstanden leren lopen zonder daar schade van te ondervinden. Toch zijn er ook momenten waarop onze belastbaarheid (tijdelijk) minder is. Vermoeidheid, koorts of griep, hormonale veranderingen, blessures zijn hiervan voorbeelden. Onze belastbaarheid is dan veel lager en vaak is het dan beter om eens een training over te slaan en ons lichaam de kans te geven om zich te herstellen. Ook is onze belastbaarheid lager onder bepaalde klimaatomstandigheden (extreme hitte b.v.). Ook dan is het verstandig je af te vragen wat het effect van de training is.

Gelukkig proberen wij zo verstandig mogelijk te trainen, waardoor de belastbaarheid toeneemt. De toename van belastbaarheid geeft ook een verhoging van onze weerstand, waardoor ziekte en stress minder vat op het lichaam krijgen.

Dus: KEEP ON RUNNING…

0