Basisscholing MS Zorg Nederland

Op 7 en 8 oktober 2016 hebben Geert Tobben (ergotherapeut) en ik (Wilma Mevissen, fysiotherapeute) de basisscholing MS Zorg Nederland gevolgd.

MS is een chronische ziekte die een blijvende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren.

MS Zorg Nederland staat voor optimale zorg voor mensen met MS en is deskundig, laagdrempelig, multidisciplinair en toegankelijk in de eigen regio. Ze is beschikbaar in alle fasen van de ziekten en gaat zoveel mogelijk uit van de patiënt als regie voerder.

Tijdens deze twee dagen werd het netwerk Roermond opgestart. Waar wij ook aan deelnemen. Dit is een grote groep hulpverleners bestaande uit: neurologen, revalidatie-artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Zij gaan gezamenlijk met de patiënt en diens naasten de optimale zorg vorm geven.

Voor meer informatie over MS Zorg Nederland kun je naar de website www.mszorgnederland.nl De aangesloten zorgverleners vind je via de zorgzoeker op de website.

0