Afwikkeling voet

Wisten jullie dat een marathonloper van 70 kg in totaal over de marathonafstand 1.000.000 kg aan kracht te verduren heeft? En wisten jullie dat tijdens de landing bij het hardlopen 3x het eigen lichaamsgewicht op de voet neer komt?

Het is dus belangrijk dat wij door een goede techniek van lopen deze krachten weten op te vangen. Een belangrijk aspect hiervan is de afwikkeling van de voet. Bij de landing hebben wij te maken met een demping van de landing, maar ook met een afzet voor de voorwaartse beweging. Een normale afwikkeling vindt plaats door een haklanding en vervolgens een rollen over de voetzool met een laatste afzet van de voorvoet. Belangrijk hierbij is dat de voet ook staat in de richting van het lopen. Te vaak zie je mensen lopen met de voeten naar buiten wijzend, waardoor geen goede afwikkeling van de voet kan plaatsvinden. Een slechte afwikkeling in de voet geeft minder demping van de landing, waardoor ook de knie/heup en rug meer krachten te verduren krijgen en hier meer demping nodig is. Door een foutieve afwikkeling zie je vaak knie- en rugblessures ontstaan. In de rug zie je dan dat de tussenwervelschijf teveel demping moet verwerken en daardoor schade aangedaan wordt. Aan de afslijt van de schoen kun je zien wat voor een landingsmoment een loper maakt. Normaal is een afslijt van de schoen over het midden van de hak.

Bij een buitenwaartse stand van de voet tijdens de landing zie je een afslijt van de hak aan de buitenzijde van de schoen. Uiteraard hebben ook externe factoren een invloed op de demping, denk aan schoenen en vooral ook de onderlaag. Bosgrond of een atletiekbaan hebben een beter demping als asfalt. Het lijkt mij dus zeer zinvol om tijdens trainingen ook aandacht te besteden aan techniek.

In een wedstrijd, als het even iets minder gaat, is het zeer zinvol om te letten op je techniek. Een goede techniek kost minder kracht.

Eventuele vragen op het gebied van hardloopblessures kun je indienen bij de redactie en zal ik gaarne beantwoorden.

Keep on running ….

Joep

0